Може да направите директно дарение към приюта ни с някои от сумите вдясно.

Дарение за приюта, 200€-500€

€500,00Цена
Опции за цена
Shelter Donation
Donation 400€
€400,00ежемесечно/ автоматично подновяване
Shelter Donation
Donation 300€
€300,00ежемесечно/ автоматично подновяване
Shelter Donation
Donation 200€
€200,00ежемесечно/ автоматично подновяване