Може да направите директно дарение към приюта ни с някои от сумите вдясно.

Дарение за приюта, 50€-100€

€100,00Цена
Опции за цена
Shelter Donation
Donation 80€
€80,00ежемесечно/ автоматично подновяване
Shelter Donation
Donation 60€
€60,00ежемесечно/ автоматично подновяване
Shelter Donation
Donation 50€
€50,00ежемесечно/ автоматично подновяване