Изберете опцията за 1€, след което в графата "Количеството" можете да въведете израна от Вас сума.

 

 

Дарение за приюта по Ваш избор

€100,00Цена
Опции за цена
Donation Unlimited
Donation Unlimited
€1,00ежемесечно/ автоматично подновяване